ЦЕНИ

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ОРГАНИЗИРАН ЛОВЕН ТУРИЗЪМ ОТ 01.03.2017 Г. ДО 28.02.2018 Г. В ЛОВНО СТОПАНСТВО „ДЯК”

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Одобрените цени са с включен данък добавена стойност. Комисионните(отстъпка) за фирми, посредници за ловци, извън територията на страната са в размер на 10 % от договорените брутни цени. Стопанството гарантира до 15% точност при отстрела на заявения трофей /не важи за глиган/. Когато разликата за гарантираната точност е над 15 %, ловецът може да откаже да придобие трофея и съответно не го заплаща. За ранен и ненамерен дивеч от всички видове (освен при групов лов на дива свиня), се заплаща 50% от стойността на цената на отстрелян дивеч ( при трофейните, според заявката). При групов лов на гонка, в случай, че през деня няма произведен нито един изстрел, цената за организация за съответния ден не се заплаща.Пропуснат изстрел не се заплаща от ловеца, но се записва в разрешителното за ловуване за съответния ден и в разплащателния протокол.

error: Content is protected !!